Een goede inwerkperiode geeft minder stress - Schakel om Een goede inwerkperiode geeft minder stress.

Een goede inwerkperiode geeft minder stress

een goede inwerkperiode geeft minder stress

Alex* heeft sinds september een nieuwe baan. We hebben veel gesprekken gevoerd over ‘Ga je wel of niet vertellen dat je autisme hebt’. Je gunt iedereen een goede inwerkperiode want dat geeft minder stress en een goede basis. Voor mensen met autisme van onschatbare waarde en bepalend voor de motivatie en kwaliteit van het werk.

Je kan je voorstellen dat het elke keer weer een gegeven is om te overwegen. De angst dat je dan anders tegemoet getreden wordt of behandeld wordt is een terechte angst. Iedereen wil aangenomen worden om zijn/haar kwaliteiten en niet afgerekend worden op een diagnose en vermoedens van zaken die misschien niet zo vlot verlopen.

Ken jezelf

Het is dus heel belangrijk dat je jezelf goed kent. Dit is het allerbelangrijkste afgezien van het feit of je het wel of niet wilt vertellen dat je autisme hebt. Weet wat je kan, weet waar je moeite mee hebt, ken je belastbaarheid. Als je wilt vertellen dat je autisme hebt, dan moet het wel een doel hebben. Bespreek dan wat de reden is dat je het vertelt en wat je graag van de werkgever verlangt.

Dit zijn natuurlijk zaken waar echt over nagedacht moet worden en die je niet zomaar van jezelf weet. Vraag het ook maar eens aan mensen zonder autisme. Ik ben nog niet overtuigd dat zij zo 1,2, 3 het antwoord op deze vragen hebben. Alex en ik hebben dan ook uitgebreid gesproken over wat autisme voor Alex betekent en wat de omgeving ervan merkt.

Voer het gesprek

goede inwerkperiode geeft minder stress

Alex heeft snel last van overprikkeling door geluid. Een ruimte waar veel gebeld wordt, is voor hem niet prettig. Hij kan zich goed afsluiten van de omgeving door een koptelefoon of oortjes te gebruiken en zijn eigen muziek te luisteren. Vooral in de middag a

ls hij al een paar uur werk erop heeft zitten dan is de muziek erg welkom. Het liefst werkt hij in de middag aan 1 taak met zijn muziek aan om zich te concentreren en geen sociale interacties te hebben.

Met dit als gegeven, wilde hij het gesprek voeren. Uit zijn belastbaarheid kwam dan ook meteen het volgende naar voren. Hij wilde in het begin van zijn nieuwe werk graag vooral in de ochtend de uitleg over de nieuwe activiteiten die dit werk met zich meebrengt. In de ochtend kon hij nieuwe gegevens het beste opnemen. In de middag wilde hij met de nieuwe zaken aan de slag om zo snel zich de nieuwe zaken eigen te maken. De werkgever had hier begrip voor en heeft hier rekening mee gehouden tijdens de inwerkperiode.

Heb jij wel eens nagedacht hoe een inwerkperiode voor jou prettig zou zijn? Voer het gesprek hierover met mensen die je kennen.

Een goed begin is cruciaal

Ook hier geldt weer een goed begin is cruciaal. Het geeft minder stress en het legt een goede basis voor al het nieuwe wat eigen gemaakt moet worden, het werkt aan vertrouwen. Minder stress, meer vertrouwen geeft minder uitval.

Tips voor werkgevers:

  • informeer naar wat het autisme betekent voor de werknemer
  • waarin kan de organisatie tegemoet komen, geef daar duidelijkheid over
  • zorg voor een goede inwerkperiode: licht iedereen in die betrokken is bij de inwerkperiode van de nieuwe medewerker. Vertel wat er van hem/haar verwacht wordt.
  • vertel de nieuwe medewerker (met autisme) wat er van hem/haar in de eerste dagen verwacht wordt.
  • stel de nieuwe medewerker voor aan de persoon die hem/haar inwerkt.
  • zorg dat voor de nieuwe medewerker ook alle equipement klaar ligt en iemand hem/haar helpt opstarten met de systemen
  • doe wat je (toe)zegt

Met een goede inwerkperiode geeft minder stress. Een goede start zorgt dat alle kwaliteiten de ruimte krijgen.

* Alex is niet de echte naam.

Jacqueline

De trainingen worden gegeven door Jacqueline van Laar. Zij is jaren werkzaam geweest als docent/mentor en als coördinator studeren met een functiebeperking aan de Hogeschool Leiden. Ze begeleidt startende werknemers met autisme. Zij adviseert managers en HRM medewerkers waar op te letten bij autisme op de werkvloer.

Comments are closed