Hoe belangrijk is een werkplek? - Schakel om

Hoe belangrijk is een werkplek?

Hoe belangrijk is een werkplek

Laatst hoorde ik iemand zeggen: ”Het maakt me niet uit waar ik ben of waar ik zit als ik mijn laptop heb met wifi dan kan ik overal werken”. Is dat zo? Hoe belangrijk is een werkplek? Kan je overal werken? Dat we overal werken, in een café, in de trein, in een vliegtuig wil niet zeggen dat we dan even efficiënt en effectief zijn als wanneer we werken in een rustige ruimte.

Kantoortuinen

Onlangs is er een artikel in het NRC gepubliceerd door Japke-d. Bouwma over ziekteverzuim en de relatie tot de werkplek ‘kantoortuinen’. De conclusie was dat ‘drukke en open kantoortuinen’ invloed hebben op de kwaliteit van je werk maar ook op ziekteverzuim. Hier de link van het artikel als je er nog meer over wil lezen.

Er zijn al onderzoeken geweest in 2011 waarbij de conclusie werd getrokken dat een open kantoortuin niet de beste werkplek is. Langer ziekteverzuim en minder concentratie wat niet ten goede komt aan de continuïteit en kwaliteit van het werk. Als deze conclusies getrokken worden voor mensen zonder autisme dan kan je wel nagaan dat dit soort werkplekken voor mensen met autisme zeker niet aan te bevelen is. Hoe belangrijk is een werkplek? Heb jij je dat wel eens afgevraagd?

Aparte ruimte of met anderen in een ruimte?

overprikkeld

Met de mensen met autisme, die ik coach, voer ik ook altijd het gesprek over de werkplek. Zo ook met Alex*. Alex had veel inzichten gekregen tijdens zijn stage, wat voor hem wel en wat voor hem niet werkte. Hij wilde zijn nieuwe werkgever wel vertellen dat hij autisme heeft en wat hij nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Voor Alex is een open kantoortuin niet prettig. Hij is dan snel afgeleid en raakt ook snel overprikkeld door al het geluid en werkt dan niet meer geconcentreerd. Alex wilde niet alleen zitten maar in een kamer met andere mensen (3 a 4). Ik vroeg hem waarom hij graag bij anderen wilde zitten omdat de werkgever wel een aparte ruimte wilde inrichten. Zijn antwoord: dan blijf ik aan het werk en vind ik het makkelijker om vragen te stellen omdat ik dan al bij de mensen aanwezig ben.

Wat mooi om van jezelf te zien dat de aanwezigheid van mensen je helpt bij het stellen van vragen. Het is zo belangrijk dat je weet wat je nodig hebt want dan kan je een goed gesprek voeren over je autisme.

Meubilair

Behalve de locatie kan het meubilair ook heel belangrijk zijn voor het welzijn van de werknemer. Natuurlijk wordt er door bedrijven zorg besteed aan de arbo eisen van bureaus en stoelen en toch kan het voorkomen dat het een punt van irritatie is.

Vorig jaar was Wim* erg ontstemd omdat hij iedere keer als hij op het werk kwam zijn stoel moest verstellen. Hij werkt part-time en het bureau en de stoel werden ook door een andere collega gebruikt. Hij kon zich er erg boos over maken en dat nam vormen aan van niet meer willen gaan. We hebben het gesprek gevoerd met zijn jobcoach en zijn afdelingshoofd en hebben hiervoor een oplossing gevonden: er kwam een andere stoel bij en op zijn stoel kwam de tekst te staan ‘instellingen niet veranderen’.

De oplossing was snel gevonden maar het duurde even voordat Wim hierover het gesprek wilde voeren.

Als de basis goed is

Hoe belangrijk is een werkplek? De werkplek en het meubilair zijn vaak de basis van het werken, het fundament. Ook hier is het goed als het gesprek over gevoerd wordt. Ik heb ook meegemaakt dat iemand niet aan een half ronde tafel wilde werken: een bureau hoort een rechte kant te hebben.

Als de basis goed is dan kan het (in)werken beginnen.

Tips

Tips voor werkgevers en HRM-medewerkers:

  • vraag naar de prikkelgevoeligheid van de medewerker
  • voer het gesprek over de werkplek, sommige mensen willen juist apart zitten en anderen graag tussen de medewerkers
  • zijn er flexplekken, bekijk of je een vast bureau voor je medewerker met autisme kan organiseren
  • hebben jullie belprotocollen (bellen in aparte ruimtes/geluidsdichte banken of op de gang), vertel de nieuwe medewerker wat dat inhoudt, wat hij/ zij kan verwachten van het belgedrag van collega’s of wat er van de hem/haar verwacht wordt
  • zit de persoon die de nieuwe medewerker inwerkt in de buurt (handig voor het stellen van vragen)
  • als de kantoorinrichting anders is dan doorsnee, vraag dan of de medewerker met autisme hieraan kan werken of dat hij/zij er moeite mee heeft.
  • vraag ook naar de prikkelgevoeligheid van licht, dat kan van invloed zijn waar iemand graag zit te werken.

Wees oprecht nieuwsgierig

Voer in alle openheid het gesprek, wees oprecht nieuwsgierig wat voor de ander werkt en wat niet. Wees creatief en denk mee in oplossingen. Soms maakt een kleine verandering een groot verschil.

Weet dat dit eigenlijk voor iedere medewerker geldt, maar sommige medewerkers met autisme hebben wat minder flexibiliteit om met al die prikkels om te gaan of durven hier niet naar te vragen uit angst hun baan te verliezen.

Voorkom onnodig uitval en ziekteverzuim

Wat voor iemand zonder autisme misschien onbelangrijk lijkt, kan voor iemand met autisme het verschil maken van gemotiveerd zijn of niet meer naar het werk willen gaan.

Bouw aan de basis, dat geeft minder irritaties, minder stress en voorkomt onnodig uitval en ziekteverzuim.

Alex* en Wim* zijn niet de echte namen van de personen. De ervaringen van meerdere personen zijn in de blogs verwerkt.

Lees ook Een goede inwerkperiode geeft minder stress

Jacqueline

De trainingen worden gegeven door Jacqueline van Laar. Zij is jaren werkzaam geweest als docent/mentor en als coördinator studeren met een functiebeperking aan de Hogeschool Leiden. Ze begeleidt startende werknemers met autisme. Zij adviseert managers en HRM medewerkers waar op te letten bij autisme op de werkvloer.

Comments are closed