Niet oordelen maar luisteren! - Schakel om

Niet oordelen maar luisteren!

Niet oordelen maar luisteren. Neem de tijd!

Luister en neem de tijd!

Laatst zag ik de kreet “Langzaam luisteren”. O, deed iedereen dat maar. Langzaam luisteren. Echt luisteren naar elkaar. Luisteren naar wat niet gezegd wordt. Luisteren zonder waardenoordelen, zonder invulling en zonder aannames.

Je kent die gesprekken wel, dat iemand je woorden in je mond legt waarvan je denkt “Nee dat dekt de lading niet”. Of dat men kort door de bocht conclusies trekt en nog zegt “Dat is echt iets voor jou” of “Ja ik begrijp wat je bedoelt”. Jij hebt helemaal niet het idee dat de ander je begrijpt of kent.

Zo denken mensen vaak voor mensen met autisme. Ze vullen de zinnen aan en hebben aannames. Het woord autisme geeft sommigen al een beeld van een bepaald gedrag. Zij vergeten na te vragen of het klopt bij de betreffende personen. De conclusies worden snel getrokken.

Tja veranderingen …

Zo herinner ik me een casus waarbij de docent vertelde dat een student met autisme zeer boos was. De docenten hadden een aantal veranderingen aangebracht tijdens het project. De opdracht was iets gewijzigd en er was iemand toegevoegd aan het reeds bestaande projectteam. De bewuste student leek behoorlijk boos. De docent in kwestie vertelde mij het voorval. Hij trok de conclusie “Tja autisme dus men kan niet tegen veranderingen”.

Verandering of oneerlijk?

In de gesprekken die ik met de betreffende student voerde, kwam vooral naar boven dat hij boos was om de oneerlijkheid. De docenten hadden uitgelegd waarom zij deze wijzigingen hadden aangebracht. Hij vond het niet leuk maar begreep het wel. Hij had alleen geen begrip voor de manier waarop het geregeld was. Hij zag een grote oneerlijkheid. De nieuwe persoon zou meeliften op de reeds gemaakte vorderingen van het project. De input van de nieuwe persoon zou niet evenredig zijn met die van de anderen. Daar zat de boosheid. Niet in de verandering op zich maar in de invulling van de verandering.

Rechtvaardigheidsgevoel is vaak sterk aanwezig bij mensen met autisme. Als er oneerlijkheid gezien wordt, kan dat verlammend werken of zich uiten in boos gedrag.

Blijf luisteren naar wat niet gezegd wordt.

neem de tijd!Wees oprecht geïnteresseerd in de ander. Wat maakt dat iemand zo boos is. Mensen zijn meer dan hun gedrag. Waar is het gedrag een uiting van? Waar is dit gedrag een oplossing voor?

Autisme wordt wel gezien als een informatieverwerkingsstoornis en een ontwikkelingsstoornis (M. Delfos). Dit wil zeggen dat als je de diagnose autisme hoort, je geen idee hebt op welk vlak en in welke mate men moeite heeft.

Laat aannames achterwege en ga op zoek naar de reden van gedrag.

Zoals een student mij zei :”Het is dus de MAGIE van het uitstellen van een oordeel.”

Ja dat is het zeker!

Jacqueline

De trainingen worden gegeven door Jacqueline van Laar. Zij is jaren werkzaam geweest als docent/mentor en als coördinator studeren met een functiebeperking aan de Hogeschool Leiden. Ze begeleidt startende werknemers met autisme. Zij adviseert managers en HRM medewerkers waar op te letten bij autisme op de werkvloer.

Iris Soetbrood - 6 april 2015

Kaboem!!!!!
Dit is zo uit het leven gegrepen…
Je beschrijft zo goed wat er dagelijks gebeurd in gesprekken die ik voer met mijn cliënten en hun ouders, leerkrachten, leerplichtambtenaren en of werkgevers.
Dankjewel weer voor je input!!

  Jacqueline - 6 april 2015

  Dank je voor je reactie Iris. Luisteren is en blijft een kwaliteit!

Ineke Schoppers - 6 april 2015

Klopt helemaal. Dat heb ik zo vaak zo fout gedaan! Het blijft oefenen. Goed luisteren en doorvragen. Je hoort en ervaart dan zoveel meer!

  Jacqueline - 6 april 2015

  Dank je Ineke. Echt luisteren is iets waar je inderdaad moeite voor doet. Leuk om je eigen ervaring te mogen lezen.

Irina Cornelisse - 8 april 2015

Hai Jacqueline, ik krijg helemaal kippenvel van zo’n stuk. Het is zo ongelooflijk waar!! Ik heb net zulke situaties zo vaak meegemaakt met mijn autistische kinderen en met de onbegrijpende, oordelende, invullende mensen om me heen. En die mensen zijn niet de boze buitenwereld, maar soms gewoon je beste vrienden of familie.
Lang leve het niet oordelen.

  Jacqueline - 8 april 2015

  Hallo Irina, dat is inderdaad waar “het niet luisteren” is vaak niet eens uit onwil meer uit onkunde. En dat maakt het zo moeilijk.

Comments are closed