Online hoorcolleges, een uitkomst of een extra uitdaging? - Schakel om

Online hoorcolleges, een uitkomst of een extra uitdaging?

online hoorcolleges

Veel opleidingen gaan steeds meer colleges of delen van colleges en theorie online beschikbaar stellen. Op de elektronische leeromgeving (ELO of blackboard) staan steeds meer colleges die de studenten kunnen of moeten bekijken. Wat betekent het voor de studenten in het algemeen en wat betekent het voor de studenten met autisme specifiek. Is het een uitkomst of een extra uitdaging?

Naast het feit dat er altijd wel slides beschikbaar zijn geweest op de elektronische leeromgeving, krijgen de studenten tegenwoordig ook steeds vaker filmpjes van hele hoorcolleges aangeboden of korte stukjes film waarin moeilijke stukken theorie worden uitgelegd, snippets genoemd. Sommige opleidingen geven de hoorcolleges online. De studenten worden gevraagd om deze hoorcolleges te bekijken voordat ze naar de werkcolleges komen. De theorie wordt dus nu alleen nog maar online uitgelegd. De studenten zijn in de gelegenheid om vragen te stellen tijdens de werkcolleges. Dit lijkt een heel mooi systeem maar werkt het voor iedereen?

Hoe zou jij het vinden?

 Voordelen:

  • De hoorcolleges bekijken  in je eigen tempo. En dit is natuurlijk erg behulpzaam als je concentratiespanne niet zo groot is. In plaats van dat je een 2 uur durend hoorcollege achter elkaar moet uitzitten, kan je nu stoppen op het moment dat je voelt dat je focus afneemt.
  • De filmpjes bekijken op het een zelf gekozen tijdstip.
  • Je bent vrij waar je de hoorcolleges bekijkt.
  • Je kan het ook een aantal keer achter elkaar bekijken als de uitleg nog niet duidelijk is of  het te snel gaat.
  • De snelheid van de filmpjes kan je instellen op het tempo welke jij prettig vindt.

Nadelen:

  • Het vraagt van de student een enorme discipline om zelf aan de slag te gaan in het tempo wat de opleiding verwacht.  Het vraagt een bepaalde vorm van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  • Het vergt een andere manier van actief opnemen dan in een leslokaal waar de docent meer interactie heeft met de studenten. Niet iedereen is zich hiervan bewust.
  • De student kan ook snel afgeleid worden door mails die binnenkomen en de social media die op de achtergrond draaien. Het vraagt ook hier weer om discipline alles uit te zetten en je alleen te concentreren op de hoorcolleges.
  • Voor sommige studenten kan het een nadeel zijn als je niet direct je vraag kan stellen als je iets niet begrijpt. In een fysieke les kan een docent het nog een keer uitleggen en ook op een andere manier uitleggen.
  • Niet alle studenten kijken hoorcolleges terug op het moment dat de opleiding dat ook gewenst acht. Het komt daarom nogal eens voor dat bij de werkcolleges de studenten wisselend op de hoogte zijn van de informatie. En dat kan lastig zijn als je moet samenwerken.

Online hoorcolleges vragen een andere aanpakonline hoorcolleges discipline

Je zal tijdens het kijken van je hoorcolleges vragen moeten opschrijven zodat je die op een ander tijdstip kan stellen bijvoorbeeld tijdens het werkcollege. Voor een student met autisme kan dit een lastige stap zijn: Hoe ga je de vraag stellen? Zijn mijn vragen niet dom? Gedachten zoals “iedereen snapt het alleen ik niet”. Het gewoonweg vergeten omdat het al weer een tijdje terug was dat het hoorcollege bekeken werd. Lees ook mijn blog Help “hulp vragen” als het niet vanzelf gaat!

Voor studenten met autisme is het heel helder als een les is ingeroosterd. Dan ga je daarheen. Je krijgt informatie aangeleverd door de docent. Het hele concept is helder.

Ik merk nog al eens met mijn studenten met autisme dat het zelf opstarten voor zelfstudie voor sommigen erg lastig is. Dus als jij zelf het initiatief moet nemen om je hoorcolleges te bekijken, kan dat voor sommigen een echte uitdaging zijn. Het staat namelijk niet ingeroosterd. Andere zaken zijn erg belangrijk en de hoorcolleges bekijken schiet er makkelijk bij in.

Tips voor aankomende studenten

Ga jij volgend jaar studeren en bezoek je allerlei open dagen, vraag dan of de opleiding colleges online heeft staan. Staan de hoorcolleges online en zijn de colleges ook fysiek te volgen? Heb je de keuze? Of geeft de opleiding snippets, korte stukjes film, waarin delen van de theorie nog eens worden uitgelegd, een soort naslagwerk/extra uitleg.

Denk eens na: wat past bij jou? Wat past niet bij jou? Wat vind je handig en wat vind je lastig? Stel die vragen tijdens het bezoeken van open dagen. Het is zo belangrijk dat de randvoorwaarden van studeren zo optimaal mogelijk georganiseerd zijn.

Tips voor studenten

Zet vaste momenten in je rooster om de hoorcolleges te bekijken.

Als de hoorcolleges online staan, heb je gelegenheid om aantekeningen te maken. Je kunt het filmpje op ieder gewenst moment stoppen. Zie het als een voordeel en gebruik het ook.

Als je online de colleges bekijkt, stop dan elk kwartier om te kijken of je het echt begrepen hebt en ook nog echt luistert. Het is een luxe dat je je hoorcolleges nu in je eigen tempo kunt volgen. Houd rekening met je eigen concentratie.

Zet alle social media en mails uit als je online colleges volgt. Beschouw het als een echt college.

Tips voor docenten en mentoren

Wees tijdens open dagen volledig met de voorlichting hoe de colleges, hoorcolleges en werkcolleges georganiseerd zijn. Voor sommigen is het waardevol om dit van tevoren te weten.

Zorg voor een duidelijke opbouw en structuur in de filmpjes, zodat studenten snel kunnen op- en terugzoeken.

Tips voor ouders

Informeer zowel bij je kind of er colleges online staan. Vraag oprecht geïnteresseerd hoe jouw kind dat aanpakt. Wees oprecht nieuwsgierig want jij hebt deze ervaring in je eigen opleiding niet gehad. Laat jouw kind uitleggen hoe hij of zij dat doen. Waarom het op die manier goed werkt. Zo ben je niet op een controlerende manier bezig maar wel op de hoogte. Laat je kind uitleggen hoe het georganiseerd is.

Doordat hij/zij het jou uitlegt, zal je kind ook weer bewust zijn hoe je dit soort dingen kan aanpakken. Hij/zij zal je ook vertellen wat zo prettig of zo vervelend is van colleges online bekijken. Je krijgt een beeld of het een uitkomst is of een  extra uitdaging.

Jacqueline

De trainingen worden gegeven door Jacqueline van Laar. Zij is jaren werkzaam geweest als docent/mentor en als coördinator studeren met een functiebeperking aan de Hogeschool Leiden. Ze begeleidt startende werknemers met autisme. Zij adviseert managers en HRM medewerkers waar op te letten bij autisme op de werkvloer.

Comments are closed