Privacy Beleid - Schakel om

Privacy Beleid

Privacy Beleid

Schakel Om respecteert jouw privacy en behandelt jouw gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Zo worden jouw gegevens uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening goed te laten verlopen.

Persoonsgegevens 

Schakel Om verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Schakel Om verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief, blog en/of reclamefolder
 • Verzenden van de Toolkit Studeren & Autisme? Ga in Gesprek!
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Bewaren van persoonsgegevens

Schakel om bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Mailchimp) email, naam > termijn: tot uitschrijving nieuwsbrief/blog.
 • (Google Analytics) IP adres > termijn: tot verzoek voor verwijdering is ingediend

Schakel om verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

 'Cookies' zijn kleine stukjes informatie die in jouw browser worden opgeslagen. Schakel Om gebruikt  Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht op inzage in en correctie van jouw gegevens. Via info@schakelom.nl kunt je altijd: opvragen en inzien welke persoonsgegevens wij van jou in bewaring hebben en ons verzoeken deze indien nodig te bewerken of te verwijderen.

Schakel Om wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Schakel Om neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schakelom.nl

Download hier Het Privacy Beleid