Risicomomenten - Schakel om

Risicomomenten

risicomomenten studeren autisme

Wat verstaan we onder risicomomenten? Dit zijn de momenten die het ritme verstoren waardoor vooral mensen met autisme moeite hebben om weer op te starten met de “normale gang van zaken” en de studie weer op te pakken. Weekenden, vakanties, extra vrije dagen zoals Pasen en Pinksteren zijn van dat soort momenten. Deze vrije dagen en ook een aantal dagen ziek zijn, verstoren het ritme. Het haalt je letterlijk uit je dagelijkse gang van zaken.

Het weekend wordt soms als fijn ervaren om even niets te doen. Vaak wordt het ook als verstoring gezien en vindt men het moeilijk om weer op te starten. En wat als er tentamens zijn net na het weekend, de vakantie of na de feestdagen? Het thuis studeren blijkt vaak ook een risico.

Als je thuis komt, zie je allerlei andere dingen die ook gedaan moeten worden of die je uitnodigen om te gaan doen. Het leidt af van de studie. Het is niet alleen dat je thuis snel afgeleid raakt, studeren wordt ook gezien als inbreuk op je privé en vrije tijd. Als je thuis komt ben je vrij.

Mijn studenten willen vaak school en privé gescheiden houden. Dit doen ze door te studeren op de hogeschool of universiteit, in de stilteruimtes. Of de studenten gaan naar de UB (de universiteitsbibliotheek). Studeren doe je niet thuis.

Thuis is thuis en school is school

Het komt dan ook regelmatig voor dat de studenten niet gestudeerd hebben in het weekend of tijdens de feestdagen terwijl er de volgende dag wel een toets is. Men was het wel van plan maar thuis komt het er gewoon niet van. Bovendien thuis is privé.

Op zich natuurlijk erg overzichtelijk: Thuis is thuis en school is school. Helaas zalstuderen in UB het niet altijd lukken om alle tentamen stof geleerd te hebben, zodat je thuis niets meer hoeft te doen. De universiteitsbibliotheken bieden de oplossing als je jezelf thuis niet tot leren kunt zetten. Ze zijn vaak de hele week en ook in het weekend tot 23.00 uur open. Dit is erg behulpzaam als je buitenshuis wilt studeren. Dan is het wel fijn als je in de zelfde stad woont. Tijdens de vakanties kunnen de studenten er ook terecht! De UB’s zijn wel gesloten tijdens feestdagen.

Ik ken een jongen die voor zijn toetsweken bij zijn oma studeert omdat hij daar geen afleiding heeft en zij de tijd voor hem in de gaten houdt zodat hij op tijd vertrekt naar zijn sporten. Deze oma woont in de zelfde stad dus is het voor hem makkelijk te realiseren. Dit is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.

Een andere student gaat nu hij studeert nog steeds naar zijn huiswerkbegeleiding (van zijn middelbare school). Hij weet dat hij hier goed kan leren, hij kent hun manier van aanpak. Zo weet hij dat hij een aantal keren per week veel kan doen. Vaak zijn hier wel afspraken over te maken.

Tips voor ouders

 • Maak dit item met je kind bespreekbaar en onderzoek samen wat voor hem/haar werkt. Thuis studeren of elders. Als thuis te veel afleiding geeft, is het goed om te onderzoeken waar je kunt studeren, waar kun je een ruimte vinden die rust en ruimte geeft om te studeren. Is je kind ook bereid om daar naar toe te reizen. En hoe doe je dat met de feestdagen?
 • Bekijk samen met je kind hoe het werkt in een universiteitsbibliotheek, zodat je samen hierover kunt spreken. Maak een afspraak, leg de situatie uit en vraag om een rondleiding. Of vraag een bekende die al studeert om het een en ander te vertellen en je kind een rondleiding te geven. Zo hoeft je kind niet nog iets nieuws zelf uit te zoeken.
 • Doordat je weet hoe het er aan toe gaat kun je je kind ook goed hierin adviseren en begeleiden. Je zult verbaasd zijn hoeveel studenten hier gebruik van maken. Niet alleen studenten met autisme of AD(H)D.
 • Creëer een aparte ruimte in huis als studieruimte/werkruimte voor het hele gezin. Een ruimte waar iedereen zich kan terugtrekken. Doe dat als ouder ook, bekijk je mails in die ruimte of doe er je administratie. Sommige kinderen vinden het prettig als een familielid in de buurt is. Samen werken.

Ik ken een gezin dat een aparte hoek heeft ingericht: “het kantoor” waar iedereen rustig kan werken. Het feit dat iedereen “het kantoor” als werkplek gebruikt, voelt als een normaal gegeven en maakt het voor de dochter de uitgelezen plek om te studeren. Zij voelt zich niet anders dan anderen.

Tips voor Studenten

 • Zoek uit wat voor jou het beste werkt. Onderzoek grondig wat je afleidt en wat je focus geeft. Denk hierbij ook aan hoe je tafel is gesitueerd? Gezicht naar het raam of gezicht naar de deur/gang of muur.
 • Bespreek met ouders, begeleider, vrienden hoe je na het weekend, vakanties en feestdagen weer aan het studeren gaat. Wat kan jou helpen om ook na die verstorende momenten weer aan de slag te gaan. Als je weet dat je zulke momenten moeilijk vindt, maak dan juist de dag na het weekend of vrije dagen afspraken met je projectgenoten, studiemaatje, mentor zodat je gedwongen wordt om je focus naar je studie te verleggen.
 • Vraag een ouder/begeleider om de dag na het weekend samen met jou de planning door te nemen, zodat je weer overzicht krijgt voor de komende week/weken.
 • Vraag een studiemaatje om mee te gaan naar de UB zodat je samen uitvindt hoe het daar werkt. Samen er naar toe gaan is vaak makkelijker dan alleen te gaan. Zo kom je in vakantieperiodes sneller tot leren van je toetsen.
 • Ga op vaste dagen/tijden naar de UB als je rooster het toelaat zodat het studeren een vast ritme krijgt.

Tips voor docenten/mentoren en studieloopbaanbegeleiders

 • Maak vooral afspraken net na de vakantie en vrije dagen met je studenten met autisme. Bespreek wat zij nodig hebben om weer overzicht te krijgen. Heel behulpzaam voor hen om weer op te starten.
 • Wijs de studenten regelmatig op de plekken binnen de instelling waar je goed en rustig kunt studeren. Stilteruimtes zijn niet altijd bekend of compleet vergeten. Vraag of zij daar wel eens gaan studeren. Leidt ze rond zodat ze weten wat ze er kunnen verwachten.

Jacqueline

De trainingen worden gegeven door Jacqueline van Laar. Zij is jaren werkzaam geweest als docent/mentor en als coördinator studeren met een functiebeperking aan de Hogeschool Leiden. Ze begeleidt startende werknemers met autisme. Zij adviseert managers en HRM medewerkers waar op te letten bij autisme op de werkvloer.

Comments are closed