Stress, wat doet het met ons brein? Tips voor docenten - Schakel om

Stress, wat doet het met ons brein? Tips voor docenten

stress

Tips voor docenten om stress te helpen reduceren

Als je langdurig stress ervaart maakt je lichaam het stresshormoon cortisol aan. Dit kost enorm veel energie. Daardoor zijn mensen die veel stress ervaren vaak moe en hebben ze nergens meer zin meer in.

Je begrijpt dat een student met autisme veel stress momenten mee maakt en welke invloed dat kan hebben op zijn of haar studiesuccessen. Door duidelijk te zijn of duidelijkheid te scheppen, kun je veel bijdragen aan stress reductie voor de student/leerling met autisme.

Ben je iemand die volgens een zelfde structuur de lessen opbouwt?

Tips

  • Leg je structuur uit en vertel wat je van de student/leerling verwacht.
  • Houd je aan de regels die je met de groep/klas hebt afgesproken.

Of ben je iemand die vooral veel interactie met de groep uitlokt?

Interactie is altijd leuk. Weet dat het voor studenten/leerlingen met autisme heel veel verwarring kan geven. Het overzicht van hoofd- en bijzaken gaat dan snel verloren. De informatieverwerking van iemand met autisme gaat anders en heeft in de regel meer tijd nodig.

Tips

  • Als je van iedere aanwezige input verlangt, creëer dan tijd zodat de student/leerling met autisme ook de ruimte krijgt om zijn/haar inbreng te formuleren.
  • Geef de studenten/leerlingen met autisme vooraf de casussen die je wilt bespreken.
  • Wil je groepsopdrachten in de les laten doen, kan het erg behulpzaam zijn voor de student als hij/zij de opdracht en het doel van te voren krijgt.

Of ben je iemand die improviseert tijdens de lessen en inspeelt op de actualiteiten?

Elke keer weer spannend waar het over zal gaan en hoe de les gaat verlopen. Voor studenten/leerlingen met autisme zijn de verbanden die anderen zien niet altijd helder. Zo kan iemand met autisme de actualiteit als een heel ander domein zien dan de lesstof. Voor hem/haar zijn het bijvoorbeeld 2 verschillende werelden.

Tips

  • Benoem tijdens je les zo nu en dan de rode draad van je verhaal zodat iedereen weer kan aanhaken en de essentie duidelijk voor ogen heeft.
  • Geef aan het einde van je les duidelijk aan welke literatuur voor de les van belang is.

Bedenk hoe minder stress de student ervaart, des te groter de kans op studiesuccessen.

Jacqueline

De trainingen worden gegeven door Jacqueline van Laar. Zij is jaren werkzaam geweest als docent/mentor en als coördinator studeren met een functiebeperking aan de Hogeschool Leiden. Ze begeleidt startende werknemers met autisme. Zij adviseert managers en HRM medewerkers waar op te letten bij autisme op de werkvloer.

Comments are closed