Testimonials - Schakel om
Archive
Blog Archives

Anita di Summa

Van speciaal onderwijs naar HBO was een te grote stap voor onze zoon met ASS. Na een dramatisch eerste jaar met uitgesteld studie-advies hebben wij hulptroepen ingeschakeld om hem te begeleiden en coachen. Mede dankzij de betrokken en doelgerichte aanpak van Jacqueline heeft onze zoon zijn Propedeuse nu in the pocket.
Het allerbelangrijkste vinden wij echter dat hij mede dankzij haar het geloof in zichzelf weer terug heeft en zijn zelfvertrouwen enorm is gegroeid. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de komende studiejaren, met de ambulante begeleiding van Jacqueline, net zo goed gaan. En onze forenisch rechercheur in spee een goede toekomst tegemoet gaat. Dank je wel Jacueline, Jij maakt het verschil!
Villa Abel en Jacqueline van Schakel-om, bedankt!!!

Danilo

Jacqueline heeft me tijdens mijn eerste jaar op een opleiding informatica gecoacht; ik kan met zekerheid zeggen dat ik deze opleiding zonder haar coaching niet had kunnen halen. Ik heb erg veel moeite met plannen, overzicht houden en een goede manier van leren vinden; Jacqueline heeft me met al deze dingen geholpen, en me tevens aangezet om veel te reflecteren op mezelf en mijn leerwijze en mijn houding richting school op een positieve manier te ontwikkelen.

Ze stelt moeilijke vragen en kan zoals anderen ook noemen soms irritant zijn, maar ik begrijp best waarom ze dit doet; zonder deze lastige, irritante vragen was ik nog steeds druk bezig met alleen maar boos zijn op school. Meer dan tevreden over de coaching!

Erik

Jacqueline heeft mij bijzonder goed geholpen om het laatste deel van mijn afstuderen inzichtelijk te maken waarbij met week schema’s telkens onderdelen konden worden aangepakt en afgerond. Dat bleek precies de ondersteuning die ik nodig had om nieuwe motivatie te vinden mijn studie succesvol af te ronden zonder gefrustreerd te blijven over wat nog allemaal gedaan moest worden. Ook heeft ze nuttige handvatten geboden hoe om te gaan met meer specifieke situaties die eerder te overweldigend waren of zo leken. Zeer tevreden over de coaching!

Florian G.

Jacqueline heeft mij geholpen weer structuur aan te brengen in mijn volledig ontspoorde dagritme en studie. Hoewel ze af en toe wat irritant was, was dat precies wat ik nodig had.

Roel B.

Tijdens het afstudeertraject werd ik gecoacht door Jacqueline. Zij heeft mij uitgedaagd om actief naar oplossingen te zoeken en vooral zelf contact met de juiste personen te maken om dingen te regelen. Dit was voor mij een relatief nieuwe gang van zaken, aangezien ik van nature zeer afwachtend ben. De goede coaching heeft mij geholpen het afstuderen een stuk eerder te beginnen.

B.vd.V.

Tijdens mijn stage werd ik gecoacht door Jacqueline. Ik vond het uitermate irritant maar bijzonder nuttig, want dat hield me scherp en ik bleef doorgaan.

Niels

Ik ben een tijd(1,5 jaar) gecoacht door Jacqueline van Laar tijdens mijn opleiding informatica. Ze wist me altijd te prikkelen om anders na te denken over bepaalde oplossingen. Ik ben een goede planner echter ben ik soms bezig met voorbereidingen voor onderdelen die pas over drie weken aanbod komen. Jacqueline heeft me geleerd om bepaalde dingen soms ook op me af te laten komen en om andere mensen ook de gelegenheid te geven in bijvoorbeeld een samenwerkingsverband ook hun zegje te kunnen doen. “Jacqueline is een goed luisterend persoon die zeer goed kan inschatten door de juiste opmerkingen te maken, in vragende zin zodat je zelf gaat nadenken over je gedrag. Om na te gaan of het niet anders zou kunnen of moeten. Kortom ze heeft altijd scherpzinnige opmerkingen die ertoe bijdragen dat een persoon succesvol wordt in studie of leven. Een etiket is een etiket en meer ook niet, het opent deuren en biedt kansen. Een niet medische kijk en positivisme op een beperking is van essentieel belang voor succes.