Aan te raden voor studenten en hun ouders - Schakel om

Aan te raden voor studenten en hun ouders

Het beginnen van een nieuwe opleiding op een nieuwe school is een spannend en leuk avontuur. De basis hiervoor wordt al gelegd bij de keuze voor de opleiding en voor de school waar je denkt je prettig te voelen en waar je jouw opleiding zo goed mogelijk kan volgen.

De keuze maken kan soms even een lastig en pittig traject zijn, waarbij alle voors en tegens worden afgewogen. Heb je daarnaast een vorm van autisme zou je ook moeten kijken wat de opleiding voor jouw met je autisme kan bieden, zodat je zo goed mogelijk je opleiding kan doorlopen.

Een van de punten waardoor dit zo lastig was, was omdat ik moeilijk vond te bepalen wat nu precies mijn behoeftes waren op het gebied van mijn autisme. Ik wist wel dat ik bepaalde behoeftes had en bepaalde hulp nodig had, maar kon dit niet exact aangeven en onder woorden brengen. Hierdoor kreeg ik wel de basisinformatie, maar had nog niet echt een idee of ik met mijn autisme ook goed de opleiding zou kunnen doorlopen.

Iets wat mij toentertijd had kunnen helpen, had de to
olkit “Ga in gesprek” kunnen zijn. Via mevrouw van Laar heb ik kennis mogen maken met deze toolkit en hier inhoudelijk feedback over mogen geven. Het kwam bij mij over als een duidelijk en helder systeem waarmee ik tot nadenken werd aangezet en waarmee ik vragen zou kunnen opstellen om te gebruiken bij de oriëntatie voor een nieuwe opleiding.

Zelf heb ik ook voor de keuze gestaan voor een nieuwe opleiding aan een nieuwe school op het HBO niveau. Met de informatie verkregen op de open dagen en op de websites van de verschillende opleidingen en scholen, heb ik goed een keuze kunnen maken.

Daarbij was het wel lastig te bepalen welke van de opleidingen en scholen nu de beste ondersteuning konden bieden voor studenten met autisme en met name of ze konden voorzien in mijn behoeftes die ik door mijn autisme had. Ook in het gesprek met de decaan toentertijd was het lastig om precies naar boven te krijgen welke ondersteuning zij voor mij konden bieden.

Een van de punten waardoor dit zo lastig was, was omdat ik moeilijk vond te bepalen wat nu precies mijn behoeftes waren op het gebied van mijn autisme. Ik wist wel dat ik bepaalde behoeftes had en bepaalde hulp nodig had, maar kon dit niet exact aangeven en onder woorden brengen. Hierdoor kreeg ik wel de basisinformatie, maar had nog niet echt een idee of ik met mijn autisme ook goed de opleiding zou kunnen doorlopen.

Iets wat mij toentertijd had kunnen helpen, had de toolkit “Ga in gesprek” kunnen zijn. Via mevrouw van Laar heb ik kennis mogen maken met deze toolkit en hier inhoudelijk feedback over mogen geven. Het kwam bij mij over als een duidelijk en helder systeem waarmee ik tot nadenken werd aangezet en waarmee ik vragen zou kunnen opstellen om te gebruiken bij de oriëntatie voor een nieuwe opleiding.

Door de verschillende thema’s en de variatie in vragen wordt een breed spectrum van onderwerpen die betrekking hebben op een studie behandeld, waardoor de meeste behoeftes en de daarbij behorende vragen goed in kaart kunnen worden gebracht. Mocht ik dit toentertijd bij de hand hebben gehad, dan had ik beter mijn vragen kunnen stellen richting de opleiding tijdens de open dagen en tijdens het gesprek met de decaan, waardoor ik dan beter beeld had gehad of ik met mijn autisme ook goed de opleiding had kunnen doorlopen.

Ik zou deze toolkit “Ga in gesprek” zeker aanraden bij aankomende studenten en hun ouders. Met name omdat de keuze voor een goede opleiding waar je jezelf prettig voelt, goed kan studeren en goede ondersteuning krijgt voor je behoeftes door je autisme erg belangrijk is. Met deze toolkit heb je een goed hulpmiddel in handen om die behoeftes door je autisme en de bijbehoren vragen hierover in kaart te brengen, waardoor je kan zorgen dat je duidelijk geïnformeerd wordt tijdens je oriëntatie naar je nieuwe opleiding en school. Zo kun je een weloverwogen besluit nemen, wat weer de kans vergroot op het succesvol doorlopen van je studie met je autisme en uiteindelijk het behalen hiervan.

En mocht je nou een nieuwe opleiding starten, dan veel succes en geniet ervan!!!

Robin
HBO-Informatica student
Syndroom van Asperger