Had ik dit maar gehad (indertijd) - Schakel om

Had ik dit maar gehad (indertijd)

Toen ik de kaarten van Jacqueline zag, dacht ik: 'Had ik dit maar gehad toen wij een vervolgopleiding voor onze zoon moesten zoeken.' Nadat we op de middelbare school met veel pijn en moeite (van alle kanten) tot een bevredigende begeleiding waren gekomen, moesten we nu weer helemaal opnieuw beginnen, leek het wel.
Praten met hem en met de opleidingen hebben we veel gedaan. We moesten zelf de vragen verzinnen. Dat is op zich geen probleem, maar stel ik wel de juiste vragen, genoeg vragen, dat was iets wat ik me voortdurend afvroeg. Er was dan ook veel dat we niet bleken te weten en wat na de start van de studie pijnlijk duidelijk moest worden.
Daarnaast lijken de kaarten mij heel bruikbaar om samen met je kind te beantwoorden vooraf: zowel voor zijn inzicht in wat verder studeren nu eigenlijk inhoudt, wat er voor nodig is en voor inzicht in de eigen vaardigheden. Dat had dan ook weer informatie voor mij als ouder had opgeleverd over waar we nog hard aan moeten werken of juist niet.
Ik kan ik me ook voorstellen dat je met behulp van de kaarten een soort 'gebruiksaanwijzing' zou kunnen opstellen voor de desbetreffende opleiding.
Enfin, dit kaartensysteem is een zeer waardevol middel om student, opleiding en ouders te helpen bij de ingewikkelde puzzel die studeren met ASS vaak is.

Mariska Eyck

Moeder van een zoon met ASS en ADHD (voorheen: arts/coach voor jongeren met complexe problemen en hun omgeving)