Hiermee kan veel onrust en spanning voorkomen worden! - Schakel om

Hiermee kan veel onrust en spanning voorkomen worden!

Met veel genoegen en waardering heb ik de toolkit van Jacqueline bekeken. Wat kan hiermee veel onrust, onduidelijkheid en spanning voorkomen worden!
Bij het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding komt veel kijken. Naast de inhoudelijke keuze van een studie, spelen veel andere aspecten een rol of deze volgende stap voor de jonge mens succesvol wordt of een tegenvaller. 

Denk daarbij aan reistijden, ontspanning, sport, hobby's, maar ook aan de hoeveel begeleiding die verwacht kan worden vanuit Hogeschool of Universiteit.
En wat heeft jouw kind nodig, of wat heb jij als student nodig en misschien zelfs; wat heb jij als ouder nodig om je kind met een gerust hart te laten gaan?

De vragen in de toolkit zetten vooral aan het denken. Als ouders dit aan kinderen zouden vragen, kan het snel bemoeizuchtig overkomen. Door het via deze toolkit te doen, ontstaat er een zekere, gezonde afstand waardoor de bereidheid om serieus naar deze vragen te kijken toeneemt.
De antwoorden zijn niet gegeven, dat betekent dat niemand vooraf weet waar je uitkomt. Dat maakt deze toolkit eerlijk en voorkomt verborgen agenda's bij ouders of de jonge mensen zelf.

Ik adviseer aankomende studenten en hun ouders (of bijvoorbeeld de decaan op school) om om ontspannen wijze eens samen naar deze vragen te kijken en te zien wat dat oplevert. Vervolgens kan dat meegenomen worden in de keuze voor een vervolgopleiding.

Baudy Wiechers, Grondlegger CONSENT methode, auteur van het boek 'Breng Balans in je Gezin'