Welke pet heb jij op? - Schakel om

Welke pet heb jij op?

piramideIn het e-book worden de doelgerichte gesprekken besproken aan de hand van de logische niveaus van Dilts. Deze niveaus worden ook wel genoemd de niveaus van leren en veranderen.

Hierbij focussen we op de niveaus leren en veranderen. Bekijk eens welke rol jij inneemt bij je studenten.

Welke pet heb jij op?

welke pet heb jij op?

Wat bedoel ik hiermee. Als docent heb je een andere rol dan als mentor. Je begeleidt iemand op een ander niveau van de piramide. Elk niveau vraagt van jou een eigen aanpak en andere vaardigheden.

Bekijk het eens op die manier. Welke wijze van begeleiding past bij jou of zou je graag willen toepassen. Misschien moet je wel vaak schakelen tussen de rollen en niveaus van begeleiding.  En vind je het onderwijs daarom zo boeiend. Het blijft mensenwerk.

Begeleiding in relatie tot de niveaus van de piramide:

Ondersteuning met betrekking tot de omgeving

  • Gids; Veronderstelt dat hij/zij er al geweest is; de beste weg weet van huidige situatie naar gewenste situatie.
  • Verzorger; Zorgt voor veilige en ondersteunende omgeving; voorkomen van onnodige afleiding of storing van buitenaf.

Observeren van iemands gedrag

  • Coach; Tips geven hoe zich te verbeteren in bepaalde context.

Helpen bij het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden en vermogens.

  • Docent; Helpt het ontwikkelen van nieuwe strategieën om te denken en te handelen.

Ontdekken van eigen competenties en overwinnen van interne weerstanden

  • Mentor; Helpt om iemands overtuigingen en waarden op een positieve manier te vormen en te beïnvloeden.

Herkennen en erkennen van de essentie of identiteit van een persoon.

  • Sponsor; Creëert een context waarin anderen kunnen handelen, groeien en uitblinken.

Het is goed je te realiseren bij welke student/leerling welk niveau van begeleiding past en je daarop af te stemmen.

Bekijk ook de trainingen van Schakel om

https://www.schakelom.nl/trainingen-voor-docenten/

Bron: R. Dilts, (2013), Well being in the face of adversity.